Moa Gustafsson Söndergaard | Liquid Strokes
30 November – 21 December 2023

Detriti Gallery is delighted to present Liquid Strokes, an exhibition of artworks by Moa Gustafsson Söndergaard.

Moa Gustafsson Söndergaard is a Swedish sculptor based in Malmö. She has an MFA from Umeå Art academy (2019) and a BFA in photography from Akademin Valand (2017)

Her work is observing, sensing and touching upon movement and the idea of an ever changing rhythm. The parallel processes of a coastline eroding and a path being created. The transformative force of nature and the relationship of us being transformed with it. In the exhibition Flytande Beröring (Liquid strokes) she is exhibiting work that investigates these movements, patterns and flow. Söndergaards practice is strongly influenced by her relationship to nature and revolves around fieldwork, being outside and experiencing these shifts first hand. Mapping movement by moving. Because what does it mean to be a human today physically moving through the world? What relationship do we have with the outside world when we spend an increasing amount of time in the virtual world?Moa Gustafsson Söndergaard är baserad i Malmö. Hon har en masterexamen från Umeå Konsthögskolan (2019) och en BFA från Akademin Valand (2017).

I hennes arbete undersöker hon rörelsen och idén om ett oändligt flöde. Den parallella processen av en kustlinjens erodering och en stigens långsamma tillblivelse. Naturens transformativa kraft och hur vi förändras med den. I utställningen Flytande beröring undersöks dessa flöden, mönster och processer. Söndergaards praktik är starkt förankrad i hennes relation till naturen och den fysiska processen av fältarbete. Att studera rörelse genom just rörelse. För vad betyder det att vara en människa som rör sig fysiskt genom världen idag? Vad för stigar skapar vi och vilka frågor dyker upp när vi utforskar och rör oss i våra omgivningar. Vad får vi för relation till det yttre när vi spenderar mer och mer tid i det digitala?